Der afholdes igen i år generalforsamling i Vodskov Gymnastik. Det finder sted d. 14. maj i Stillecafeen i VKI fra kl. 19.30-21.00.
Vi glæder os til at invitere på kaffe og kage og fortælle mere om foreningen, og bestyrelsens arbejdet.
Vi skal bruge flere hænder til at drive vores forening og håber at se et stort fremmøde fra alle med interesse i foreningen.
 
Dagsordenen:
  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Godkendelse af budget
  7. Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 1 revisor samt suppleant
  9. Eventuelt
Eventuelle forslag til dagsordenen og forslag til ændringer i vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. maj og bedes indsendt på: formand.vodskovgymnastik@gmail.com.